مدیـر وبسایت

Karvansara
0

حجره در کاروانسرای تاریخی که بازسازی شده است

کاروانسرای خان شهرستان خوی از جمله جذابترین و زیباترین مکانهای تاریخی محسوب میشود که به تاریخ و فرهنگ خوی و آذربایجان گره خورده است اما متاسفانه آنچنان که باید مورد توجه قرار نمیگیرد در همین اواخر مالک خوش ذوق و البته هنرمند یکی از حجره با هزینه شخصی ۀن را دقیقا به همان معماری تاریخی […]
KhoyBonbast
0

قسمت دوم برنامه کسب و کار

شهرستان خوی با دارا بودن ظرفیتاهای فراوانی برای کسب درآمد و سرمایه گذاری از جمله مناطق مهم آذربایجان محسوب میشود اما متاسفانه همچون بخش های زیادی از این منطقه مورد غفلت اهالی نیز قرار گرفته و بدون توجه به ظرفیتهای مهم آن همچنان با مشکلات کسب و کار و کارآفرینی مواجه هستیم