گفتگو12 Videos

Part03Web
0

گفتگو با ریاست محترم شورای اسلامی شهر خوی مهندس غلامعلی شریف(بخش سوم)

این گفتگو با موضوع بررسی عملکرد دو ساله شورای اسلامی شهر خوی صورت گرفت و در آن سوالات و مسائل مختلفی مطرح و مورد سوال قرار گرفت. این گفتگو در سه بخش حدودا ۳۰ دقیقه ای منتشر شده است که تمام این بخش ها در همین وب سایت قابل دسترسی میباشد.
Part02Web
0

گفتگو با ریاست محترم شورای اسلامی شهر خوی مهندس غلامعلی شریف(بخش دوم)

این گفتگو با موضوع بررسی عملکرد دو ساله شورای اسلامی شهر خوی صورت گرفت و در آن سوالات و مسائل مختلفی مطرح و مورد سوال قرار گرفت. این گفتگو در سه بخش حدودا ۳۰ دقیقه ای منتشر شده است که تمام این بخش ها در همین وب سایت قابل دسترسی میباشد.
Part01Web
0

گفتگو با ریاست محترم شورای اسلامی شهر خوی مهندس غلامعلی شریف(بخش اول)

این گفتگو با موضوع بررسی عملکرد دو ساله شورای اسلامی شهر خوی صورت گرفت و در آن سوالات و مسائل مختلفی مطرح و مورد سوال قرار گرفت. این گفتگو در سه بخش حدودا ۳۰ دقیقه ای منتشر شده است که تمام این بخش ها در همین وب سایت قابل دسترسی میباشد.
Untitleناd
0

میزگرد جمعی از فعالین و اصحاب رسانه خوی

این میزگرد با حضور جمعی از فعالین و اصحاب رسانه شهرستان خوی از جمله استاد علیرضا ذیحق نویسنده و فعال رسانه ای، رضا حسن زاده خبرنگار، حامد کاظم زاده خویی معاون خانه مطبوعات استان و صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه ندای قلم، اسماعیل لطفی صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه بنیاد قلم، کاظم قاسمی کارشناس ارتباطات […]